O mnie

 

dr inż. Mirosław Nejman

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
Instytut Technik Wytwarzania
Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem

ul. Narbutta 86 pok. 129
02-524 Warszawa

konsultacje: piątki godz. 11-12

miroslaw.nejman@pw.edu.pl
m.nejman@zaoios.pw.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-4418-019X

ResearchGate

Specjalizacja:
- programowanie LabVIEW (CLAD)
- akwizycja danych
- czujniki i przetwarzanie sygnałów
- obróbka skrawaniem

logo SIMPCzłonek:

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH 

Choose language: PL  EN


 

   

Projekty w trakcie realizacji:

KITT4SME” platform-enabled KITs of arTificial intelligence FOR an easy uptake by SMEs; Zestawy sztucznej inteligencji dostępne na platformie do łatwego wdrażania przez MŚP; H2020-DT-ICT-03-2020; 1-10-2020 do 31-03-2024
http://kitt4sme.eu/

Industry 4.0 w inżynierii produkcji i aeronautyce (IPAE - Industry 4.0 in Production and Aeronautical Engineering) NAWA 2019-2021

 

Udział w projektach:

Podstawy automatycznej diagnostyki stanu narzędzia oraz procesu skrawania w obróbce drewna i tworzyw drzewnych, Grant KBN nr: 3 PO6L-02524 zrealizowany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2003-2005

"LAUNCH-MICRO" MicroTechnologies for Re-launching European Machine Manufacturing SMEs, Project No. NMP2-CT-2005- 011795, Project ID: 11795; Źródło dofinansowania: FP6-NMP; zadanie 2.3. "Monitoring and Control strategies and equipment", Politechnika Warszawska, WIP, ITM, 2005-2009

Participants:

 • SORALUCE S. COOP. - Spain
 • AKUSTIK-DESIGN, DI DR.TECHN. HARALD GRAF-MUELLER - Austria
 • ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN S.A. - Poland
 • ANTON ANGER GESELLSCHAFT M.B.H - Austria
 • FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH "AVIA" S.A. - Poland
 • GRID XITEK LIMITED - United Kingdom
 • IBS PRECISION ENGINEERING BV - Netherlands
 • IDEKO S. COOP. - Spain
 • JOH. FUCHS & SOHN GMBH - Austria
 • KENDU, S. COOP. - Spain
 • KUGLER GMBH FEINMECHANIK + OPTIK - Germany
 • LASER ZENTRUM HANNOVER E.V. - Germany
 • LUMERA LASER GMBH - Germany
 • LZH LASER AKADEMIE GMBH - Germany
 • MARCOSTA - Poland
 • MICRO SYSTEMS (UK) LTD - United Kingdom
 • MONDRAGON ASSEMBLY S.COOP. - Spain
 • MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JMA, S.COOP. - Spain
 • NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - TNO - Netherlands
 • NEKOFA -VIANEN B.V. - Netherlands
 • ONA ELECTROEROSION, S.A. - Spain
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA - Poland
 • PROFACTOR GMBH - Austria
 • UNIVERSITAET BREMEN - Germany
 • UNIVERSITY OF WALES, CARDIFF - United Kingdom
 • UPMATO B.V. - Netherlands
 • VAN HOORN HARDMETAAL B.V. - Netherlands
 • WESTCAM DATENTECHNIK GMBH - Austria

Wieloparametrowa diagnostyka stanu narzędzia, MEiN, 4T7D03230, 2006-2009

"AERONETNowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, POIG.01.01.02-00-015/08-00 , zadanie ZB2. Modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu HSM z uwzględnieniem skonfigurowanego układu maszyna- przyrząd-detal, zadanie ZB5. Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium, 2008-2015

 

"REALISMReal-Time In Situ Monitoring of Tool Wear in Precision Engineering Applications, Project ID: 315067; Źródło dofinansowania: FP7-SME-2012; Od 2014-01-01 do 2015-12-31 

Participants:

 • WATERFORD INSTITUTE OF TECHNOLOGY – Ireland
 • HOGSKOLEN I GJOVIK – Norway
 • SCHIVO PRECISION LIMITED – Ireland
 • IDT SOLUTIONS AS – Norway
 • TULINO CTM SRL – Italy
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA – Poland
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II. – Italy
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU – Norway

"INNOGEAR" Zaawansowane techniki wytwarzania przekładni lotniczych, NCBiR, 11-03-2014, INNOLOT/I/10/NCBR/2014, 30-06-2017, INNOLOT

"CYBERTECH" Projekt INNOLOT "System ekspercki projektowania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych", Nr POIR.01.02.00-00-0013/15, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. 2016-2020

 

Publikacje

2005

Czarniak P., Górski J., Nejman M., Wilkowski J.; The acoustic noise signal sa an indirect source of information about the tool wear during the milling of chipboard and MDF, Annals of Warsaw Agricultural Univercity – SGGW, Forestry and Wood Technology No 56,2005: str. 123-125

Czarniak P., Górski J., Nejman M.; Using vibration signal for tool wear monitoring during the milling of laminated chipboard and MDF, Annals of Warsaw Agricultural Univercity – SGGW, Forestry and Wood Technology No 56,2005: str. 126-130

2006

Jemielniak K., Nejman M.; Applicability of vibration, acoustic pressure and acoustic emission signals for tool condition monitoring while machining of wood materials, I Jubileuszowa Konferencja Naukowa; Technologia Maszyn i Automatyzacja Produkcji w Dobie Społeczeństwa Informacyjnego; Gdańsk, Czerwiec 2006

2008

Jemielniak K., Nejman M., Wykorzystanie sygnałów emisji akustycznej i sił skrawania do nadzorowania stanu narzędzia przy mikrofrezowaniu, rozdział w książce „Obróbka Skrawaniem 2 – Innowacje”, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania IOS, 2008, str. 292-299

2010

Jemielniak K., Nejman M., Kossakowska J.; Analiza przydatności sygnału AE do Diagnostyki stanu freza podczas obróbki płyty wiórowej, rozdział w książce „Obróbka Skrawaniem 4”, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania IOS, 2010, str. 441-448

Kossakowska J., Jemielniak K., Nejman M.; Optymalizacja toczenia zgrubnego Inconelu 625; rozdział w książce „Obróbka Skrawaniem 4”, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania IOS, 2010, 389-396

2012

Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D.; Analityczne i numeryczne wyznaczanie granicy stabilności przy toczeniu, Inżynieria Maszyn, 2012, 17, 1, 81-92.

2013

Jemielniak k., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R.; "Wyznaczanie dynamicznych współczynników sił skrawania metodą doświadczalną", Mechanik, 2013, ISSN 0025-6552, pp. 708, 563-570

Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R. "New method of dynamic cutting force coefficients determination", International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, NEWTECH 2013, 1, 978-91-7501-892-8, pp. 159-166, October, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

2014

Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Jemielniak K. "Wpływ charakterystyki toru pomiarowego na bezpośredni pomiar siły skrawania w czasie występowania drgań", Mechanik 2014, Polski, ISSN 0025-6552, pp. 400-407

Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., "Wyznaczenie dynamicznych współczynników sił skrawania poprzez bezpośredni pomiar siły skrawania w czasie występowania drgań", Mechanik 2014, Polski, ISSN 0025-6552, pp. 31-38

2015

Downey J., Bombiński S., Nejman M., Jemielniak K. „Automatic multiple sensor data acquisition system in a real-time production” 9th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, Capri, Naples, Italy; 06/2014; Procedia CIRP, Volume 33, 2015, Pages 215-220

Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., „Badanie dynamicznych współczynników sił skrawania podczas ortogonalnego toczenia stali” (Investigation of dynamic cutting force coefficients during orthogonal turning of steel) Mechanik 2015.3, polski, ISSN 0025-6552, pp. 16-22

J. Downey, D. O’Sullivan, M. Nejman, K. Jemielniak; R. Raghavendra; "Tool condition monitoring for the prevention of catastrophic tool failure in turning "; 32nd International Manufacturing Conference ; Queens University Belfast; 2015, 2nd - 4th September

Nejman M., Kossakowska J., Błażejak K., Dobrzyński M.; "Badanie przydatności macierzy mikrofonów do diagnostyki stanu ostrza przy toczeniu", Mechanik, 2015.8-9, polski, ISSN 0025-6552, pp. 130-138

Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Jemielniak K.; "Porównanie dynamicznych współczynników sił skrawania zmierzonych w czasie występowania drgań samowzbudnych dla ostrej i zużytej krawędzi skrawającej", Mechanik, 2015.8-9, pol., ISSN 0025-6552, pp. 98-104

Szulewski P., Nejman M.; "Możliwości wykorzystania bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych w otoczeniu obrabiarki", Mechanik, 2015.8-9, polski, ISSN 0025-6552, pp. 524-532

Śniegulska-Grądzka D., Nejman M., Jemielniak K.; "Weryfikacja dynamicznej charakterystyki procesu skrawania przez porównanie teoretycznej i doświadczalnej granicy stabilności", Mechanik, 2015.12, Polski, ISSN 0025-6552, pp. 61-63

2016

Balsamo V., Caggiano A., Jemielniak K., Kossakowska J., Nejman M., Teti R., "Multi sensor signal processing for
catastrophic tool failure detection in turning "; 48th CIRP Conference on MANUFACTURING SYSTEMS ; 24 - 26 June 2015, Ischia (Naples), Italy; Procedia CIRP, Volume 41, 2016, Pages 939-944

Downey J., O’Sullivan D., Nejman M., Bombinski S., O’Learye P., Raghavendra R., Jemielniak K., "Real Time Monitoring of the CNC process in a Production Environment - the Data Collection & Analysis Phase"; 48th CIRP Conference on MANUFACTURING SYSTEMS ; 24 - 26 June 2015, Ischia (Naples), Italy; Procedia CIRP, Volume 41, 2016, Pages 920–926

Bombiński S., Błażejak K., Nejman M., Jemielniak K., "Sensor Signal Segmentation for Tool Condition Monitoring"; 7th HPC 2016 – CIRP Conference on High Performance Cutting; Procedia CIRP, Volume 46, 2016, Pages 155–160

Brzeziński M., Mońka G., Nejman M., "Modernizacja stanowiska wyznaczania naprężeń własnych w warstwie wierzchniej metali według koncepcji Waisman-Phillips", Inżynieria Powierzchni, polski, 21, ISSN 1426-1723, 2016, pp. 36-41

Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., „Identification of dynamic cutting force coefficients by direct measurement of cutting forces during vibratory cutting"; Journal of Machine Engineering, Vol. 16, No. 3, 2016, Pages 47-57

Bombiński S., Błażejak K., Nejman M., "Możliwości zastosowania sieci neuronowej RBF do diagnostyki zużycia ostrza w systemie online", Mechanik, 2016.8-9, polski, ISSN 0025-6552, pp. 1056-1057

2017

Śniegulska-Grądzka D., Nejman M., Jemielniak K., "Cutting force coefficients determination using vibratory cutting", 10th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering - CIRP ICME '16, ang., Procedia CIRP 62, pp. 205-208, DOI: 10.1016/j.procir.2016.06.091

2018

Śniegulska-Grądzka D., Nejman M., Jemielniak K., "Relation between Power and Linear Model of Dynamic Cutting Coefficients", 11th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, CIRP ICME ‘17, ang., Volume 67, pp. 274-277, DOI: doi.org/10.1016/j.procir.2017.12.212

Szulewski P., Śniegulska-Grądzka D., Nejman M., "Aktywne systemy monitorowania procesu skrawania dla Przemysłu 4.0", Mechanik, pol., 03/2018, ISSN 0025-6552, pp. 183-189, 03, DOI: doi.org/10.17814/mechanik.2018.3.34

2019

Śniegulska-Grądzka D., Nejman M., Jemielniak K., "Experimental verification of dependence of the cutting forces prediction accuracy on the uncut chip cross section modeling in turning", Procedia CIRP Volume 79, 2019, Pages 51-56, https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.02.010

Szulewski P., Śniegulska-Grądzka D., Nejman M., "Intelligent sensors in modern machine tools", Mechanik, eng., 11/2019, ISSN 0025-6552, pp. 686-692, DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.91

2020

Castano, F., Haber, R. E., Mohammed, W. M., Nejman, M., Villalonga, A., & Lastra, J. L. M. (2020). Quality monitoring of complex manufacturing systems on the basis of model driven approach. Smart Structures and Systems26(4), 495–506. https://doi.org/10.12989/SSS.2020.26.4.495

W. M. Mohammed, M. Nejman, F. Castaño, J. L. Martinez Lastra, S. Strzelczak and A. Villalonga, "Training an Under-actuated Gripper for Grasping Shallow Objects Using Reinforcement Learning," 2020 IEEE Conference on Industrial Cyberphysical Systems (ICPS), Tampere, 2020, pp. 493-498, doi: 10.1109/ICPS48405.2020.9274727

2021

Gevorkyan, E.; Rucki, M.; Sałaciński, T.; Siemiątkowski, Z.; Nerubatskyi, V.; Kucharczyk, W.; Chrzanowski, J.; Gutsalenko, Y.; Nejman, M. Feasibility of Cobalt-Free Nanostructured WC Cutting Inserts for Machining of a TiC/Fe Composite. Materials 202114, 3432. https://doi.org/10.3390/ma14123432

Bombiński, S.; Kossakowska, J.; Nejman, M.; Haber, R.E.; Castaño, F.; Fularski, R. Needs, Requirements and a Concept of a Tool Condition Monitoring System for the Aerospace Industry. Sensors 202121, 5086. https://doi.org/10.3390/s21155086