ITW - Propozycje PD i PP zima 2018

Instytut Technik Wytwarzania
Prace dyplomowe i prześciowe rok akademicki 2018/19 sem. zimowy.
Prace dyplomowe inżynierskie - stacjonarne
ID-AiR
ID-MiBM
ID-II
ID-IK
Prace dyplomowe magisterskie - niestacjonarne
MZ-M
Prace przejściowe magisterskie -stacjonarne
MD-AiR
MD-MiBM
Tematy nie ujęte powyżej (np. proponowane a nie przypisane) 
Tematy w języku angielskim (Diplomas in English - GPEM Students)
Tematy prac dyplomowych inżynierskich - studia stacjonarne
Kierunek  Automatyka i robotyka
ID-AiR
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
prof. dr hab. inż. Jacek Garbarski ZPTS Wyznaczanie tzw. punktu pracy wytłaczarki. Celem pracy jest wyznaczenie punktu pracy wytłaczarki na podstawie badań własnych.  
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Analiza możliwości sterowania wybranymi czujnikami przez mikrokontroler BS2 z robotem mobilnym Boe-Bot Praca ma na celu porówanie efektywności sterowania czujnikami śledzenia linii wraz z wybranym czujnikiem wykrywania przeszkód. Praca powinna zostać zrealizowana z wykorzystaniem mikrokontrolera BS2 wbudowanego w robot mobilny Boe-Bot zarezerwowany
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Analiza zachowania się konstrukcji pozycjonera typu L pod obciążeniem Celem pracy jest ocena naprężeń oraz odkształceń w konstrukcji pozycjonera spawalniczego typu L pod różnymi obciążeniami oraz przy zmiennym położeniu obciążenia zarezerwowany
dr hab. inż. Andrzej Myśliński  ZOPiO Automatyczny system nawadniania upraw rolnych  Celem pracy jest zaprojektowanie systemu, którego zadaniem będzie nawadnianie ogrodu w oparciu o dane z czujników oraz prognozy meteorologiczne wolny 
dr hab. inż. Andrzej Myśliński  ZOPiO Analiza i porównanie typowych algorytmów rozpoznawania obiektów w przestrzeni 3D dla potrzeb sterowania robotem Celem racy jest analiza ruchu robota mobilnego w środowisku 3D i porównanie algorytmów wizyjnych sterowania jego ruchem. wolny 
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Maszyny do spajania metali bez przetopienia W ramach pracy należy zaprezentować znane  strategie nadzorowania cyklu roboczego maszyn, które umożliwiają realizację tego typu łączenia    - http://lolejnik.eta.pl/ss/DYPL/tematy%20DYPL%202011%20zima.pdf  
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS Parametryczny model 3D robota ramieniowego dla potrzeb symulacji SolidWorks Motion; Szczegóły do dyskusji  
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS Parametryczny model 3D robota o strukturze zamkniętej dla potrzeb symulacji SolidWorks Motion; Szczegóły do dyskusji  
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS Parametryczny model 3D frezarki dla potrzeb symulacji SolidWorks Motion; Szczegóły do dyskusji  
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS Analiza sztywności układu narzędzie + oprawka;  Szczegóły do dyskusji  
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS Dobór parametrów skrawania dla wybranej strategii obróbki frezowaniem; Szczegóły do dyskusji  
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS Tworzenie aplikacji (C++/C#/…) współpracującej z środowiskiem CAM; Szczegóły do dyskusji  
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS Analiza sztywności układu OUPN (statycznej, dynamicznej);  Szczegóły do dyskusji  
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS Identyfikacja zakresu i rodzaju danych narzędzi wykorzystywanych w systemach CAM, do analizy sztywności, do wyznaczania parametrów skrawania, do wyznaczania charakterystyk dynamicznych (charakterystyk FRF);  Szczegóły do dyskusji  
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS temat pracy w trakcie uszczegółowiania praca konstrukcyjno-badawcza Kamil Kowalski
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS System bezprzewodowego pomiaru naprężeń w pojeździe szynowym projekt stanowiska pomiarowego wraz z infrastrukturą informatyczną Adrian Dębiec
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS System bezprzewodowego pomiaru naprężeń w pojeździe szynowym budowa stanowiska, opracowanie planu badań oraz przeprowadzenie badań wstępnych; analiza wyników Grzegorz Pietrzykowski
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS Projekt ukladu strowania automatu do śrutowania układy sterowania Michał Zaborowski
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS System automatycznego składowania układy sterowania, PLC, HMI Maciej Majewski
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS temat pracy w trakcie uszczegółowiania układy sterowania, PLC, HMI Arkadiusz Bąk
dr inż. Jarosław Chrzanowski ZAiOS Program i symulacja procesu produkcji napoju w TIA Porta Opis procesu, algorytm, program, wizualizacja. Opracować dokumentację inżynierską,  Marcin Gałązka
dr inż. Jarosław Chrzanowski ZAiOS temat do uzgodnienia Programowanie sterownika Siemens S7 Michał Mioduszewski
dr inż. Jarosław Chrzanowski ZAiOS Oprtymalizacja funkcji logicznych układów sterowania Opracowac i zaprogramować algorytm rozwiązywania układów sterowania opartych na elementach logicznych.  Rafał Wojsławowicz
dr inż. Maciej Horczyczak ZAiOS Oprogramowanie sterujące do samobieżnego robota-odkurzacza   wydany
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS Inteligenty dom Projekt układu sterowania w oparciu o Raspberr Pi Cezary Elert
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS System kontroli dostępu Układ sterowania w oparciu o Arduino lub RaspberryPI Katarzyna Jabłońska
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS Analiza możliwości Oprogramowania SoftMotion National Istruments Analiza możliwości Oprogramowania SoftMotion National Istruments Artur Kampczyk
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS Inteligenty dom Projekt układu sterowania w oparciu o Raspberr Pi Cezary Elert
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS System kontroli dostępu Układ sterowania w oparciu o Arduino lub RaspberryPI Katarzyna Jabłońska
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS Monitorowanie stanu zespołu manipulatora pneumatycznego za pomocą sieci Ethernet  w trakcie uzgodnień szczegółów Michał Ścibek, 275907
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS Badania możliwości radiowej transmisji danych w środowisku obrabiarki w trakcie uzgodnień szczegółów Hubert Makuła, 275896
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS Prototyp demonstarcyjnej frezarki CNC zgodnej z ideą Industry 4.0 w trakcie uzgodnień szczegółów Małgorzata Szewczyk, 275905
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS Cyberbezpieczeństwo w systemach OT w trakcie uzgodnień szczegółów Daniel Goławski, 275862
dr inż. Piotr Szulewski ZAiOS Układy łagodnego rozruchu (softstart) silnika elektrycznego w trakcie uzgodnień szczegółów, student od p. W. Kramarka Dawid Flont, 267849
dr inż. Przemysław Oborski ZAiOS Budowa stanowiska identyfikacji części na hali produkcyjnej bazujący na technologii  RFID i platformie chmurowej Asure  Celem pracy dyplomowej jest budowa stanowiska badawczo-demonstracyjnego pozwalającego na identyfikację przedmiotów na hali produkcyjnej w oparciu o wykorzystaniem technologii RFID z wykorzystaniem apliakcji chmury danych Azure  
dr inż. Przemysław Oborski ZAiOS Budowa stanowiska systemu identyfikacji produktów bazujący na technolgii NFC platformie chmurowej Asure Celem pracy dyplomowej jest budowa stanowiska badawczo-demonstracyjnego pozwalającego na identyfikację produktów w oparciu o wykorzystanie technologie NFC z wykorzystaniem apliakcji chmury danych Azure  
dr inż. Przemysław Oborski ZAiOS System integracji operatorów i obrabiarek zgodny z ideą Przemysłu 4.0 zbudowany na platformie chmurowej Azure Celem pracy jest rozwój systemu integracji opratorów opbrabiarek zgodnie z ideą Przemysłu 4.0  
dr inż. Przemysław Oborski ZAiOS Sterowanie systemem produkcyjym wykonane w oparciu o system SCADA InTouch Celem pracy jest budowa systemu sterowania proceseme produkcyjnym przy wykrozystaniu systemu SCADA  
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Ocena jakości powłok galwanicznych za pomocą cyfrowej analizy obrazu W ramach pracy należy dokonać przeglądu metod kontroli jakości wykonania powłok, ze szczególnym uwzględnieniem powłok galwanicznych. W części badawczej należy sklasyfikować wady występujące w powłokach nakładanych metodą tamponową i opracować procedurę(y) ich analizy za pomocą cyfrowej analizy obrazów. Wolny
dr inż. Mariusz Bober ZIS Temat do uzgodnienia    
dr inż. Paweł Cegielski ZIS Sensoryczne systemy bezpieczeństwa robotów przemysłowych Analiza sensorycznych systemów bezpieczeństwa robotów przemysłowych. Projekt, instalacja i uruchomienie dodatkowych zabezpieczeń stanowiska laboratoryjnego z robotem Fanuc 0iB w oparciu o m.in. drugą kurtynę świetlną (opcjonalnie) i złącze antykolizyjne CAT2. Podsumowanie i wnioski. Piotr Dąbrowski 
dr inż. Paweł Cegielski ZIS Sterowanie spawalniczych źródeł zasilających łuk na stanowisku zrobotyzowanym z robotem Fanuc 0ib Zgromadzenie i analiza literatury przedmiotowej. Przegląd i analiza systemów sterowania robot przemysłowy – spawalnicze źródło zasilające łuk MIG/MAG. Opracowanie koncepcji sterowania w układzie: źródło Fronius TPS 2700 CMT - robot spawalniczy Fanuc 0ib. Analiza wskazanych koncepcji m.in. w oparciu o procedury wbudowane robota Fanuc 0ib. Podsumowanie i wnioski. Karol Rokicki 
dr inż. Paweł Cegielski ZIS Definiowanie i kalibracja punktu roboczego TCP spawalniczych uchwytów elektrodowych na stanowiskach zrobotyzowanych Przegląd i analiza zgromadzonej literatury przedmiotowej. Zestawienie i analiza metod i systemów definiowania i kalibracji punktu roboczego TCP narzędzi mocowanych na ramieniu robota. Opracowanie i weryfikacja procedury definiowania TCP na stanowisku laboratoryjnym z robotem przemysłowym Fanuc 0ib. Weryfikacja opracowanej procedury, m.in. w zestawieniu z metodyką obowiązującą na stanowisku z robotem IRp-6. Podsumowanie i wnioski. Kacper Kalbarczyk 
dr inż. Paweł Cegielski ZIS Zaawansowane komendy programowania on-line robota spawalniczego Fanuc 0ib Zgromadzenie i analiza literatury przedmiotowe. Analiza zasad programowania on-line robotów przemysłowych pod kątem tworzenia aplikacji spawalniczych (ruch z interpolacją, funkcje logiczne, obsługa I/O). Opracowanie i weryfikacja procedur tworzenia programów użytkowych z wykorzystaniem zaawansowanych komend języka programowania robotów spawalniczych Fanuc. Podsumowanie i wnioski. Jan Wasilkowski 
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO Budowa układu sterowania mikroskopem cyfrowym Celem pracy jest zestawienie układu sterowania silnikami krokowymi i oświetlaczem wchodzącymi w skład mikroskopu cyfrowego zajęty
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO Zdalna kontrola procesu produkcyjnego Celem pracy jest zaprojektowanie systemu zdalnego nadzoru maszyny produkcyjnej z wykorzystaniem kamery oraz zestawu czujników zajęty
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO Mobilny system monitorujący Celem pracy jest stworzenie mobilnego systemu monitorującego zajety
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO Budowa toru pomiarowego w oparciu o mikrokomputer Raspberry Pi Celem pracy jest sprawdzenie możliwości budowy oraz opraco projektu toru pomiarowego opartego o platformę Raspberry Pi zarezerwowany
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO System stereowizyjny do pomiaru geometrii Praca polega na zbudowaniu i oprogramowaniu systemu stereowizyjnego przeznaczonego do pomiarów geometrii wyrobów zarezerwowany
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO Napędy maszyny do spajania metali Podstawowym celem pracy jest dobór napędów do maszyny przeznaczonej do spajania metali ultradrobnoziarnistych oraz bogaty przegląd literaturowy dotyczący stosowanych rozwiązań. zarezerwowany
dr inż. Jacek Goliński ZOPiO Układ do akwizycji danych pomiarowych i oprogramowanie oparte o środowisko LabVIEW W ramach pracy należy zaproponować składniki układu pomiarowego (tory pomiarowe do mierzenia wielkości mechanicznych) oraz napisać oprogramowanie do zbierania danych w środowisku LabVIEW.  
dr inż. Łukasz Morawiński ZOPiO System monitorujący parametry wytwarzania materiału UFG na maszynie hydraulicznej Celem pracy jest stworzenie systemu monitorującego przebieg procesu kształtowania przyrostowego na prasie hydraulicznej z wykorzystaniem oprogramowania LabView. wolny
dr inż. Łukasz Morawiński ZOPiO Identyfikacja kodu kreskowego z wykorzystaniem systemu wizyjnego Kody kreskowe umożliwiają identyfikację produktu.  Aby można było je wykryć należy spełnić szereg określonych parametrów (np. poziom kontrastu lub warunki oświetleniowe). Celem pracy jest określenie warunków granicznych, przy których będzie możliwa identyfikacja kodu wolny
dr inż. Łukasz Morawiński ZOPiO Pomiary geometrii rur poddanych procesowi hydroformowania z wykorzystaniem stereowizji  Celem pracy jest budowa systemu stereowizyjnego umożlwiającego pomiary geometrii 3D. Pomiarom zostaną poddane rury po procesie hydroformowania.   wolny
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Nitowanie bezotworowe blach w układzie tworzywo sztuczne - metal. Technologia nitowania bezotworowego, elementy modelowania numerycznego procesów łączenia oraz możliwości zastosowania łączenia blach metalowych i płyt z tworzywa sztucznego w przemyśle. We współpracy z firmą produkcyjną.  
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Sterowanie napędem hybrydowym Nowatorska maszyna dwuosiowa o napędzie złożonym z siłowników liniowych i siłowników piezoelektrycznych. Maszyna jest zmontowana i wyposażona. Zaprojektować jej system sterowania w oparciu o środowisko LabView. Praca może być wykonywana przez dwóch Studentów.  wolna
dr inż. Andrzej Nastaj ZPTS Konstrukcja formy wtryskowej gorąco-kanałowej. Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia  projektowania narzędzi do przetwórstwa tworzyw oraz wykonanie projektu formy wtryskowej gorącokanałowej  
dr inż. Andrzej Nastaj ZPTS Automatyzacja procesu wtryskiwania Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia automatyzacji procesu wtryskiwania  oraz analiza procesu realizowanego w różnych cyklach automatycznych  
dr inż. Andrzej Nastaj ZPTS Badania diagnostyczne procesu wytłaczania tworzyw sztucznych Celem pracy jest ocena wpływu warunków wytłaczania na mechanizm płynięcia tworzywa w wytłaczarce jako podstawy diagnostycznej procesu  
dr inż. Mariusz Tryznowski ZPTS Optymalizacja pracy wytłaczarki w oparciu o sterownik PLC. Celem pracy jest określenie mozliwości optymalizacji procesu wytłaczania.  
dr inż. Mariusz Tryznowski ZPTS Zastosowanie sieci Profinet w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Celem pracy jest przedstawienie zastosowań sieć Profinet do PTS.  
dr inż. Mariusz Tryznowski ZPTS Zastosowanie protokołu komunikacyjnego Modbus w optymalizacji parametrów wytłaczania. Celem pracy jest określenie mozliwości optymalizacji procesu wytłaczania.  
dr inż. Zbigniew Szymaniak ZPTS Projektowanie narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych Celem pracy jest przedstawienie metodyki projektowania form wtryskowych/głowic wytłaczarskich  oraz wykonanie projektu  wybranego narzędzia.  
mgr inż. Andrzej Rutkowski ZAiOS Konstrukcja stanowiska do demonstracji bezpiecznych napędów pneumatycznych  Opracować konstrukcję stanowiska do demonstracji bezpiecznych napędów pneumatycznych  Bartłomiej Szeląg 275922
mgr inż. Grzegorz Lis ZAiOS Sterowanie serwomechanizmami maszyny wytrzymałościowej Opracować algorytmy sterownia serwomechanizmami maszyny wytrzymałościowej z zastosowaniem uniwersalnych bloków funkcyjnych. realizuje Karolina Czyżyk
mgr inż. Grzegorz Lis ZAiOS Manipulator trójosiowy z napędami silnikami krokowymi Opracować konstrukcję manipulatora do celów dydaktycznych o zakresach przemieszczeń liniowych w zakresie 3*150 mm z napędami silnikami krokowymi. Organ wykonawczy wyposażyć w chwytak neumatyczny podciśnieniowy. realizuje Kuligowski Filip
mgr inż. Grzegorz Lis ZAiOS Konstrukcja stanowiska do demonstracji bezpiecznych napędów pneumatycznych Opracować konstrukcję stanowiska dydaktycznego do demonstracji wybranych mechanimów bezpiecznych napędów pneumatycznych, opracować schemat układu sterowania stanowiskiem w oparciu o sterownik LOGO! f-my Siemens realizuje MĄCZYŃSKI Grzegorz
mgr inż. Grzegorz Lis ZAiOS Stanowisko do badania szczelności kanałów wentylacyjnych Opracować komnstrukcję mechaniczną, dobrać tor pomiarowy i tor obróbki danych pomiarowych dla ww stanowiska badania szczelności zasuw kanałów wentylacyjnych realizuje Aleksander Nowak
mgr inż. Grzegorz Lis ZAiOS Konstrukcja centralki i czujnika do realizacji zadań „domu inteligentnego” Centralka urządzenia powinna być zbudowana w oparciu o mikrokontroler Rasberry Pi. Czujnik pporz. powinien umożliwiać przekazanie informacji o zaistniałym zdarzeniu do centralki z wykorzystaniem standardowej sieci zasilającej 230VDC lub wykorzystując transmisję bezprzewodową.  Dobrać elementy do konstrukcji czujnika podczerwieni - sygnalizacji alarmowej pożaru.   realizuje Grzegorz Wojtkowiak
mgr inż. Grzegorz Lis ZAiOS Konstrukcja robota kroczącego Oparcowć konstrukcję mechaniczną, dobrać elementy mechanizmów napędu, sześcionożnego robaota kroczącego. Dobrać układ sterowania - mikrokontroler. Zaprezentować podstawowe algorytmy ruchu robota.  
           
Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
ID-MiBM
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
prof. dr hab. inż. Jacek Garbarski ZPTS Własności mechaniczne kompozytów na bazie termoplastów. Celem pracy jest ocena właściwości wytrzymałościowych kompozytów polimerowych o różnej osnowie termoplastycznej.  
prof. dr hab. inż. Jacek Garbarski ZPTS Analiza wybranych zjawisk lepkosprężystości polimerów konstrukcyjnych Celem pracy jest dokonanie analizy lepkospręzystego zachowania polimerów o przeznaczeniu konstrukcyjnym.  
prof. dr hab. inż. Jacek Garbarski ZPTS Efekty lepkosprężystości w stopach polimerowych Celem pracy jest dokonanie analizy wybranych zjawisk lepkospręzystego zachowania polimerów w stanie stopionym.  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński ZPTS Badanie płynięcia tworzyw w głowicach wytłaczarskich Celem pracy jest opracowanie metody wyznaczania charakterystyki reologicznej materiałów polimerowych na podstawie badania przepływu tworzyw w głowicy wytłaczarskiej.  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński ZPTS Badanie wpływu geometrii ślimaka na wydajność procesu wytłaczania Celem pracy jest teoretyczno-doswiadczalna ocena wpływu rozwiązania konstrukcyjnego ślimaka (charakterystyki geometrycznej) na wydajność procesu wytłaczania.  
dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński ZAiOS Projekt procesu technologicznego części typu koło zębate Należy zestawić proces technologiczny wskazanego przedmiotu typu koło zębate walcowe  
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Analiza porównawcza rozkładu temperatury w natryskanych powłokach metalowych na podłożu ceramicznym Celem pracy jest analiza porównawcza rozkładu temperatury w wybranych powłokach metalowych naniesionych termicznie na podłoże ceramiczne. Badanie prowadzone mają być w oparciu o metodę elementów skończonych. wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński ZOPiO Symulacja przepływu ciepła w procesie szlifowania  Celem pracy jest analiza modeli dla zagadnienia szlifowania powierzchni.  Ponadto przewiduje się opracowanie i przetestowanie programu komputerowego realizującego interfejs graficzny oraz rozwiązanie równania całkowego modelującego przepływ ciepła w tym zagadnieniu. Optymalny dobór parametrów szlifowania.  wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński ZOPiO Zagadnienia kontaktu z plastycznymi materiałami gradientowymi Przedmiotem pracy jest analiza literaturowa zagadnienia kontaktu sprężysto-plastycznego oraz opracowanie i wdrożenie programu komputerowego wyznaczającego rozkłady naprężeń lub temepratury w zagadnieniu kontaktu dwóch ciał, z których jedno jest wykonane z materiału gradientowego.  wolny 
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Spajanie prętów z miedzi ultradrobnoziarnistej wykonywanie doświadczenia polegającego na przygotowaniu do  spajania prętów z miedzi UFG, które następnie będą zgrzewane z różnymi parametrami technologicznymi  - http://lolejnik.eta.pl/ss/DYPL/tematy%20DYPL%202011%20zima.pdf  
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Wytwarzanie półwyrobów z miedzi o podwyższonej wytrzymałości  Udział w pracach nad doskonaleniem produkcji półwyrobów prętowych do budowy aparatów elektrycznych zwiększające efektywność energetyczną    - http://lolejnik.eta.pl/ss/DYPL/tematy%20DYPL%202011%20zima.pdf  
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Maszyny do spajania metali bez przetopienia W ramach pracy należy zaprezentować znane  rozwiązania konstrukcyjne maszyn, które umożliwiają realizację tego typu łączenia      - http://lolejnik.eta.pl/ss/DYPL/tematy%20DYPL%202011%20zima.pdf  
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Automatyczna detekcja otworów w wyrobach przemysłowych  W oparciu o zarejestrowany obraz powierzchni z widocznymi otworami przeprowadzone zostaną obliczenia numerycznej obróbki obrazu. Praca ma na celu opracowanie algorytmu wykrywania i pomiaru otworów z wykorzystaniem tradycyjnych algorytmów detekcji krawędzi oraz liniowej aproksymacji danych pomiarowych.  
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Automatyzacja prób jednoosiowego rozciągania z wykorzystaniem oświetlenia światłowodowego  Zastosowanie światłowodów w planowanych pomiarach doświadczalnych ma na celu wprowadzenie alternatywnego rozwiązania w zakresie pomiaru przemieszczeń podczas prób jednoosiowego rozciągania. Przewidziane jest przeprowadzenie szeregu prób rozciągania próbek stalowych  i określenie ograniczeń w proponowanym rozwiązaniu.   
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Pomiary optymalnego luzu cięcia dla materiałów transformatorowych Przewidziane są badania doświadczalne procesu cięcia blach transformatorowych na specjalnie zaprojektowanym stanowisku badawczym, w celu określenia wpływu wielkości luzu na moment pękania i wielkość siły kształtowania.  
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Pomiar zmian grubości blach w próbach wybrzuszania  Planowane jest przeprowadzenie pomiarów grubości próbek stalowych po realizacji prób kształtowania z zastosowaniem procesu wybrzuszania hydraulicznego. Uzyskane wyniki zmian grubości posłużą do weryfikacji kolejnych pomiarów w zakresie odkształceń powierzchniowych dla badanej próbki.  
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Opracowanie konstrukcji stanowiska pomiarowego do identyfikacji defektów powierzchniowych Praca ma na celu opracowanie konstrukcji i uruchomienie stanowiska do badania defektów odlewniczych. Ujawnione defekty powierzchniowe dla odlewów aluminiowych są powaznym zagrożeniem dla funkcjonowania układów mechanicznych. Stąd niezwykle ważnym jest opracowanie urządzeń umożliwiających identyfikację tego typu zagrożeń.  
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS jak dla Kierunku Automatyka i Robotyka jak dla Kierunku Automatyka i Robotyka  
dr inż. Andrzej Rutkowski ZAiOS Proces technologiczny - Temat do uzgodnienia Oracować proces technologiczny cżęsci z zastosowaniem obrabiarek sterownych numerycznuie  
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Proces technologiczny i programowanie obróbki pokrywy silnika Modelowanie geometryczne części. Proces technologiczny, programowanie i symulacja obróbki w systemie CAM zajęty
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Metodyka określania i analizy wymiaru fraktalnego granicy połączenia dwóch materiałów Głównym celem projektu jest opracowanie metodyki określania i analizy wymiaru fraktalnego struktury złącza spajanego (lutowanego, zgrzewanego, spawanego) dwóch materiałów jedno- lub różnoimiennych. W ramach projektu podjąć próbę klasyfikacji występujących w rzeczywistych złączach spajanych stref przejściowych oraz należy określić kryteria oceny struktury granicy połączenia dwóch materiałów. Wolny
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Związki wymiaru fraktalnego struktury z wybranymi wielkościami stosowanymi do jej opisu Celem pracy jest próba określenia związków między wartością wymiaru fraktalnego (pudełkowego i liniowego) struktury materiału, a innymi wielkościami ją charakteryzującymi (np. średnia powierzchnia ziarna itp.) Wolny
dr inż. Mariusz Bober ZIS Struktura i odporność na zużycie  napawanych plazmowo powłok ze stopu Ni-Cr-Si-B Celem pracy jest wykonanie próbek oraz przeprowadzenie badań napawanych plazmowo warstw ze stopu Ni. Badania będą obejmowały obserwacje makro i mikroskopowe, pomiary twardości oraz odporności na zużycie ścierne i erozyjne. Wolny
dr inż. Paweł Kołodziejczak ZIS Spawanie laserowe taśm bimetalicznych - temat roboczy Zakres i tematyka w trakcie ustalania Kamil Drabarz
dr inż. Paweł Kołodziejczak ZIS rojekt uchwytu dos pawania laserowego cienkich taśm W rama pracy należy wykonać projekt uchwytu umożliwiającego precyzyjne pozycjonowanie elementów w procesie spawania laserowego. Wolny
dr inż. Łukasz Morawiński ZOPiO Wytwarzanie miedzianych prętów UFG z wykorzystaniem metody ECAP Właściwości mechaniczne oraz użytkowe metali z ultradrobnym ziarnem UFG (Ultra Fine Grain) są obarczone technologią ich wytwarzania zależną od zastosowanych parametrów. Celem pracy jest poznanie wpływu poszczególnych parametrów procesu na wytwarzany półwyrób w postaci  miedzianego pręta UFG. wolny
dr inż. Łukasz Morawiński ZOPiO Zagrzewanie miedzianych prętów UFG z wykorzystaniem metody RFW Celem pracy jest przeprowadzenie prób zgrzewania miedzianego pręta UFG (Ultra Fine Grain) na maszynie do zgrzewania tarciowego wolny
dr inż. Łukasz Morawiński ZOPiO Pomiary geometrii otworów z wykorzystaniem systemu wizyjnego Celem pracy jest określenie wpływu parametrów rejestracji obrazu oraz użytych algorytmów analizy zdjęć na pomiary geometrii otworów. wolny
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Opracowanie modelu numerycznego wybranego procesu kształtowania blach Tematem pracy jest zbudowanie modelu numerycznego wybranego procesu obróbki plastycznej w ramach kształtowania blach. W ramach pracy przewidziano:
- zapoznanie się z zastosowaniem zaawansowanego oprogramowania do modelowania opartego na Metodzie Elementów Skończonych (SimufactForming lub jeden modułów/pakietów HyperWorks),
- opracowanie modelu numerycznego wybranego procesu technologicznego/operacji,
- wykonanie wstępnej symulacji procesu,
- przygotowanie instrukcji do ćwiczenia z wykorzystaniem opracowanej operacji/procesu
 
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Opracowanie modelu numerycznego wybranego procesu w ramach objętościowej obróbki plastycznej Tematem pracy jest zbudowanie modelu numerycznego wybranego procesu obróbki plastycznej w ramach obróbki objętościowej. W ramach pracy przewidziano:
- zapoznanie się z zastosowaniem zaawansowanego oprogramowania do modelowania opartego na Metodzie Elementów Skończonych (SimufactForming lub jeden modułów/pakietów HyperWorks),
- opracowanie modelu numerycznego wybranego procesu technologicznego/operacji,
- wykonanie wstępnej symulacji procesu,
- przygotowanie instrukcji do ćwiczenia z wykorzystaniem opracowanej operacji/procesu
 
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Badanie wybranych aspektów procesów mikro-łączenia mechanicznego W ramach pracy przewidziano zapoznanie się z technologiami nitowania bezotworowego - SPR lub łączenia pod naciskiem - clinching oraz wykorzystanie uniwersalnego laboratoryjnego stanowiska badawczego do badań pionierskich. Celem pracy będzie analiza wpływu wybranych parmetrów związanych z geometrią narzędzi na jakość uzyskiwanych połączeń.  
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Ultradźwiekowe mikrokształtowanie obwiedniowe Praca eksperymentalno-modelowa (MES). Dotyczy badań nad nowym procesem .  
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Ultradżwiękowe mikrołączenie pod naciskiem Praca eksperymentalno-modelowa (MES). Dotyczy badań nad wpływem ultradźwieków na proces mikrołączenia pod naciskiem.  
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Bimetaliczne mikrostemple do mikrowykrawania Praca eksperymentalno-modelowa (MES)  
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Ultradźwiekowe mikrokształtowanie wstępniaków bimetalicznych Praca eksperymentalno-modelowa (MES)  
dr inż. Anna Tyszkiewicz ZPTS Badania udarności wybranych tworzyw polimerowych Celem pracy jest ocena właściwości mechanicznych wybranych tworzyw polimerowych na podstawie badań udarności  
dr inż. Anna Tyszkiewicz ZPTS Badanie zjawiska rozszerzania strugi tworzyw polimerowych Celem pracy jest przedstawienie zjawiska  rozszerzania strugi tworzyw polimerowych oraz dokonanie oceny wpływu warunków przepływu tworzyw na stopień rozszerzenia.  
dr inż. Mariusz Fabijański ZPTS Biodegradowalność i przetwórstwo tworzyw biodegradowalnych Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia biodegradowalności  tworzyw polimerowych oraz ocena możliwości ich przetwórstwa.  
dr inż. Mariusz Fabijański ZPTS Przetwórstwo tworzyw biodegradowalnych Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia biodegradowalności  tworzyw polimerowych oraz ocena możliwości ich przetwórstwa.  
dr inż. Zbigniew Szymaniak ZPTS Projektowanie narzędzi do przetwórstwa tworzyw Celem pracy jest przedstawienie metodyki projektowania narzędzi do przetwórstwa tworzyw oraz wykonanie projektu narzędzia do produkcji wybranego elementu tworzywowego  
dr inż. Zbigniew Szymaniak ZPTS Projekt formy wtryskowej Celem pracy jest wykonanie projektu formy wtryskowej na wybrany element tworzywowy            (opracowanie dokumentacji projektowej  
mgr inż. Andrzej Rutkowski ZAiOS Proces technologiczny - Docisk hydrauliczny  Oracować proces technologiczny cżęsci z zastosowaniem obrabiarek sterownych numerycznuie Grzegorz Czarnecki 267832
mgr inż. Andrzej Rutkowski ZAiOS Proces technologiczny - Temat do uzgodnienia Oracować proces technologiczny cżęsci z zastosowaniem obrabiarek sterownych numerycznuie  
           
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
ID-II - Inzynieria Procesów Produkcyjnych
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński ZPTS Badanie przepływu tworzyw polimerowych w procesie wytłaczania Celem pracy jest badanie mechanizmu uplastyczniania tworzyw w procesie wytłaczania jednoślimakowego.  
dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński ZAiOS Nadzorowanie kluczowych operacji procesu technologicznego części typu tuleja Należy zestawić plan technologiczny wskazanej części, wybrać operacje kluczowe i dokonać ich analizy z wykorzystaniem metody SPC  
dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński ZAiOS Nadzorowanie kluczowych operacji procesu technologicznego części typu koło zębate walcowe Należy zestawić plan technologiczny wskazanej części, wybrać operacje kluczowe i dokonać ich analizy z wykorzystaniem metody SPC  
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Spajanie z wykorzystaniem łuku mikroplazmowego - możliwości i ograniczenia Celem pracy jest przedstawieniem możliwości spawania, napawania i przetapiania materiałów konstrukcyjnych za pomocą łuku mikroplazmowego. Praca własna przeprowadzona będzię w oparciu o urządzenie Fronius PlasmaModule 10 wstępnie zarezerwowany
dr hab. inż. Andrzej Myśliński ZOPiO Budowy i zarządzanie bazą danych  do gromadzenia danych produkcyjnych wybranego przedsiębiorstwa Przedmiotem pracy jest analiza literaturowa zagadnienia sterowania procesem produkcyjnym i opracowanie komputerowej bazy danych wspomagającej ten proces.  wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński ZOPiO Analiza  stanu finansowego  spółki prawa handlowego  za pomocą analizy wskaźnikowej Przedmiotem pracy jest zapoznanie się z podstawowymi metodami dokumentów fimnansowych spólki i opracowanie wskaźników finansowych pozwalaących szybko określic jej rzeczywisty stan finansowy.  wolny
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS jak dla Kierunku Automatyka i Robotyka jak dla Kierunku Automatyka i Robotyka  
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS Analiza sztywności układu OUPN (statycznej, dynamicznej);  Szczegóły do dyskusji  
dr inż. Paweł Kołodziejczak ZIS Ocena zużycia powierzchni stali C45 po  implantacji jonów W ramach pracy wykonane zostaną badania zużycia i określenia jego parametrów dla próbek ze stali C45 poddanych implantacji jonów. Wolny
dr inż. Mariusz Fabijański ZPTS Metody przetwórstwa tworzyw biodegradowalnych. Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia biodegradowalności tworzyw oraz ocena możliwości przetwórstwa wybranych tworzyw biodegradowalnych na podstawie badań własnych  
dr inż. Zbigniew Szymaniak ZPTS Spienianie podczas procesu wytłaczania Celem pracy jest wykonanie badań doświadczalnych polegających na realizacji procesu spieniania na wytłaczarce jednoślimakowej  
           
ID-IK Systemy CAD/CAM
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Modelowanie naprężeń własnych w powłokach nakładanych metodą tamponową Celem pracy jest analiza porównwacza naprężeń własnych w powłokach gradientowych nakładanych metodą tamponową. Analiza powinna być wykonana z wykorzystaniem oprogramowania MES (udostępnionego przez prowadzącego, lub własnego) wolny
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Analiza deformacji w pozycjonerach spawalniczych typu H Celem pracy jest ocena deformacji wybranych pozycjonerów typu H w różnych wariantach wielkości obciążenia oraz rozmieszczenia tarcz pozycjonera. Analiza powinna być zrealizowana z wykorzystaniem oprogramowania typu SolidWorks wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński ZOPiO Komputerowe wspomaganie produkcji okapów kuchennych przy uzyciu systemów CAD\CAM Przedmiotem pracy jest zaproponowanie i symulacja procesu wytwarzania okapów kuchennych przy użyciu systemu CAD/CAM.  wolny
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Maszyny do spajania metali bez przetopienia Praca ma charakter konstrukcyjny, ale istotnym jej elementem będzie przegląd literatury technicznej i krytyczna ocena istniejących strategii sterowania i monitorowania przebiegu spajania na maszynach do zgrzewania tarciowego. - http://lolejnik.eta.pl/ss/DYPL/tematy%20DYPL%202011%20zima.pdf  
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS jak dla Kierunku Automatyka i Robotyka jak dla Kierunku Automatyka i Robotyka  
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Proces technologiczny i programowanie obróbki zarzutki Modelowanie geometryczne części. Proces technologiczny, programowanie i symulacja obróbki w systemie CAM Anna Gill
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Proces technologiczny i programowanie obróbki dźwigni nastawnej Modelowanie geometryczne części. Proces technologiczny, programowanie i symulacja obróbki w systemie CAM Justyna Snarska
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Proces technologiczny i programowanie obróbki trzpienia regulatora Modelowanie geometryczne części. Proces technologiczny, programowanie i symulacja obróbki w systemie CAM Jakub Wróbel
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Modelowanie numeryczne wybranych schematów obciążania konsoli Praca związana jest z badaniami obciążania elementów konstrukcyjnych z profili stalowych. W pracy przewidziano: zapoznanie się z problemami związanymi z kształtowaniem profili stalowych na rolkach, zapoznanie się z konstrukcjami, w jakich tego rodzaju profile są stosowane (cechy geometryczne, wytrzymałościowe, itp), zapoznanie się z zaawansowanych programem obliczeniowych opartym na Metodzie Elementów Skończonych (MSC.Marc, MSC.Nastran lub HyperWorks), opracowanie modelu numerycznego wytypowanej przez producenta konstrukcji w wybranym programie obliczeniowych, przeprowadzenie prób symulacji obciążania i porównanie wybranych parametrów z symulacji i prób laboratoryjnych. Praca realizowana we współpracy z firmą MFO w ramach grantu badawczego.  
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Numeryczne modelowanie procesu mikro-nitowania bezotworowego – SPR W ramach pracy przewidziano zapoznanie się z technologią nitowania bezotworowego, uruchomienie stanowiska badawczego do nitownia. Głównym celeme pracy jest przeprowadzenie modelowania numerycznego wybranego przypadku - dobór zestawu nit-blachy-matryca oraz eksperymemntalna weryfikacja wyników . Możliwa wizyta w zakładzie produkcyjnym wykorzystującym tą technologię.  
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Stanowisko do mikrowyciskania w procesie postępowym Konstrukcja - Solid Works matrycy postepowej do realizacji procesu mikrowyciskania wolny
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Konstrukcja postępowego przyrządu do mikrowytłaczania Konstrukcja - Solid Works matrycy postepowej do realizacji procesu mikrowytłaczania  
dr inż. Adrian Lewandowski ZPTS Komputerowe wspomaganie projektowania narzędzi  do wytłaczania tworzyw Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania głowic wytłaczarskich oraz wykonanie projektu głowicy.  
dr inż. Adrian Lewandowski ZPTS Projektowanie CAD/CAE procesu wytłaczania Celem pracy jest rozwiązanie wybranego zagadnienia modelowania procesu wytłaczania tworzyw na podstawie systemu Polyflow.  
dr inż. Adrian Lewandowski ZPTS Badania symulacyjne procesu wytłaczania tworzyw sztucznych na podstawie systemu Ansys-Polyflow  Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania procesu wytłaczania tworzyw  
mgr inż. Andrzej Rutkowski  ZAiOS Przystawka frezarska do tokarki TSB16 Przystawka frezarska ma umożliwić prostych zadań na tokarce stołowej: wiercenia otworów poprzecznych, frezowania rowków wpustowych, frezowania płaszczyzn  Kamil Szmidt
           
Tematy prac dyplomowych magisterskich - studia niestacjonarne
Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
MZ-M
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński ZPTS Projektowanie ślimaków wytłaczarek jednoślimakowych  Celem pracy jest opracowanie metodyki projektowania ślimaków wytłaczarek jednoślimakowych  oraz wykonanie przykładowych obliczeń projektowych.  
dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński ZAiOS Projekt systemu SPC w przedsiębiorstwie przemysłu maszynowego Należy zaprojektować system SPC z wykorzystanie kart kontrolnych i wskaźników zdolności jakościowej  
dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński ZAiOS Zastosowanie metody MSA i SPC w procesie technologicznym części typu korpus Należy zaprojektować system wykorzystujący metody MSA i SPC w procesie technologicznym części typu korpus  
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS jak dla Kierunku Automatyka i Robotyka jak dla Kierunku Automatyka i Robotyka  
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS Analiza sztywności układu OUPN (statycznej, dynamicznej);  Szczegóły do dyskusji  
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Temat do uzgodnienia    
dr inż. Mariusz Bober ZIS Badania odporności na zużycie kompozytowych powłok Ni-TiC napawanych plazmowo  Celem pracy jest wykonanie próbek oraz przeprowadzenie badań napawanych plazmowo warstw kompozytowych o osnowie Ni umacnianych cząstkami TiC. Badania będą obejmowały obserwacje mikroskopowe, pomiary twardości oraz odporności na zużycie ścierne i erozyjne Piotr Polkowski
dr inż. Andrzej Nastaj ZPTS Wpływ warunków wytłaczania na uplastycznianie tworzywa w wytłaczarce Celem pracy jest wykonanie badań wpływu warunków wytłaczania na przebieg uplastyczniania tworzywa w wytłaczarce jednoślimakowej.  
dr inż. Zbigniew Szymaniak ZPTS Projektowanie form wtryskowych Celem pracy jest przedstawienie metodyki projektowania form wtryskowych  oraz wykonanie na tej podstawie projektu formy na wybrany element tworzywowy  
dr inż. Zbigniew Szymaniak ZPTS Spienianie poliwęglanów w procesie spieniania Celem pracy są badania doświadczalne procesu spieniania PC w procesie wtryskiwania tworzyw  
           
Tematy prac przejściowych magisterskich - studia stacjonarne
Kierunek Automatyka i Robotyka
MD-AiR
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
prof. dr hab. inż. Jacek Garbarski ZPTS Straty wlotowe w reometrii kapilarnej tworzyw polimerowych. Celem pracy jest przeprowadzenie badań wybranych tworzyw sztucznych za pomoca reometru kapilarnego.  
dr hab. inż. Adam Rogowski ZAiOS Opracowanie modelu zrobotyzowanego gniazda obróbkowego W ramach pracy należy zamodelować zrobotyzowane gniazdo obróbkowe EMCO dla potrzeb komputerowego systemu symulacyjnego: Maciej Stelmasiński
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Analiza odkształcenia konstrukcji wybranych pozycjonerów spawalnicznych//torów jezdnych Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej deformacji (odkształcenia, ugięcia) w konstrukcji wybranego rodzaju pozycjonera spawalniczego/toru jezdnego dla zadanych warunków obciążenia wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński  ZOPiO Autonomiczne roboty mobilne Przedmiotem pracy jest analiza literaturowa zagadnienia budowy oraz sterowania przemieszczaniem sie wyspecjalizowanych robotów mobilnych.  wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński  ZOPiO Opracowanie i wykonanie mikroprocesorowego układu sterowania temperaturą pomieszczenia wewnątrz budynku Przedmiotem pracy jest analiza literaturowa metod sterowania przy użyciu mikroprocesorów i wykorzystanie tych metod do sterowania zadanym obiektem.  wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński  ZOPiO Opracowanie i wykonanie aplikacji wizualizacyjnej dla  układu sterowania temperatura pomieszczenia wewnątrz budynku  Przedmiotem pracy jest wykonanie aplikacji komputerowej wizualizującej działanie wskazanego układu sterowania.  wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński  ZOPiO Opracowanie symulacji  układu sterowania drganiami belki piezoelektrycznej w środowisku Matlab/Simulink.  Przedmiotem pracy jest analiza literaturowa tłumienia drgań belki sprężystej z łatami piezoelektrycznymi i komputerowa symulacja tego układu sterowania w Matlabie.  wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński  ZOPiO Wykorzystanie systemu wizyjnego do sterowania ruchem pojazdu autonomicznego Przedmiotem pracy jest zaproponowanie i wykonanie systemu wizyjnego do sterowania ruchem pojazdu poruszającego się po pasie drogowym autostrady.  wolny
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Modelowanie przyrządu do spajania blach sporządzenie modelu 3D przyrządu z czujnikami do monitorowania parametrów mechanicznych - http://lolejnik.eta.pl/ss/DYPL/tematy%20PRAP%202011%20zima.pdf   
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Analiza układu monitorowania maszyny technologicznej o wzbogaconej kinematyce przygotowanie specjalizowanej maszyny technologicznej (maszyna do zgrzewania tarciowego) do spajania z monitorowaniem wielkości mechanicznych, termicznych i rejestracji obrazu  - http://lolejnik.eta.pl/ss/DYPL/tematy%20PRAP%202011%20zima.pdf   
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Kształtowanie wyrobów metalowych w cyklu zautomatyzowanym Asystowanie przy wykonywaniu operacji kształtowania na maszynach ze sterowaniem PLC/HMI.  Obsługa  urządzeń automatyzujących cykl produkcyjny - http://lolejnik.eta.pl/ss/DYPL/tematy%20PRAP%202011%20zima.pdf   
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Automatyzacja w zarządzaniu gospodarką narzędziową Praca ma na celu opracowanie metody umożliwiającej kontrolowanie informacji związanych z wprowadzaniem i eksploatacją oraz magazynowaniem nowych narzędzi wykorzystywanych w produkcji przemysłowej. Stosowanie tego typu zautomatyzowanych rozwiązań systemowych w stosunku do zarządzania gospodarką narzędziową w przemyśle maszynowym prowadzi do znacznego obniżenia kosztów produkcji.  
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Automatyzacja prób jednoosiowego rozciągania z wykorzystaniem czujników zegarowych  Praca ma na celu przeprowadzenie szeregu prób rozciągania stali i rejestrację  przemieszczeń z wykorzystaniem czujników zegarowych. Podczas pomiarów konieczne jest ponadto zastosowanie rejestracji przebiegu siły i skorelowanie tych wyników z wynikami przemieszczeń.  
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Automatyzacja zarzadzania gospodarką narzędziową w przemyśle maszynowym  Celem pracy jest opracowanie zasad zarządzania gospodarką narzędziowa na wybranych przykładach z przemysłu maszynowego.  Wykorzystując specjalnie zaprojektowany uchwyt wizyjny do identyfikacji oznaczeń (nanoszonych na matryce) planowane jest przeprowadzenie pomiarów oraz analiza uzyskanych wnyków.   
dr hab. inż. Sławomir Świłło ZOPiO Wdrożenie wizyjnego systemu identyfikacji oznaczeń w procesie akwizycji i przetwarzania danych Planowane jest opracowanie wytycznych i uruchomienie automatycznego systemu kontroli i oceny testów egzaminacyjnych. Wymagana jest umiejętność pracy w środowisku Matlab/Simulink. Przewidziane jest przygotowanie procedur numerycznych do sczytywania informacji z szablonów.  
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS Transfer wiedzy z systemamu CAM do systemu CAPP  Praca realizowana przy okazji projektu Cybertech. Zgoda dr Chrzanowskiego rezerwacja tematu student Marek Chłopek. Praca w trakcie realizacji
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS jak dla Kierunku Automatyka i Robotyka jak dla Kierunku Automatyka i Robotyka  
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS temat pracy w trakcie uszczegółowiania praca konstrukcyjna inż. Tomasz Kaczor
dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka ZAiOS Kabiny malarskie do nanoszenia proszkowych wyrobów lakierowych układy sterowania, PLC inż. Aleksandra Kozieł
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS Analiza możliwości Oprogramowania SoftMotion National Istruments Analiza możliwości Oprogramowania SoftMotion National Istruments Artur Kampczyk
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS Analiza możliwości Oprogramowania SoftMotion National Istruments Analiza możliwości Oprogramowania SoftMotion National Istruments Artur Kampczyk
dr inż. Przemysław Oborski ZAiOS System identyfikacji części na hali produkcyjnej bazujący na technologii  RFID wykonany w technologii chmurowej Celem pracy dyplomowej jest systemu IT pozwalającego na identyfikację przedmiotów na hali produkcyjnej w oparciu o wykorzystanie technologii RFID  
dr inż. Przemysław Oborski ZAiOS Systemu identyfikacji produktów bazujący na technolgii NFC wykonany w technologii chmurowej Celem pracy dyplomowej jest budowa systemu IT pozwalającego na identyfikację produktów w oparciu o wykorzystanie technologii RFID  
dr inż. Przemysław Oborski ZAiOS Aplikacja utrzymania ruchu zgodna z ideą Przemysłu 4.0 dla firm producyjnych  Celem pracy dyplomowej jest budowa prototypu aplikacji chmurowej na platfirmie chmurowej AZURE pozwalającej na praktyczne wdrożenie ideii Przemysłu 4.0 w Utrzymaniu Ruchu i eksploatacji maszyn.  
dr inż. Przemysław Oborski ZAiOS System integracji operatorów i obrabiarek - wdrożenie idei Przemysłu 4.0 w oparciu o platformę chmurową Azure Celem pracy jest rozwój systemu integracji operatorów obrabiarek zgodnie z ideą Przemysłu 4.0  
dr inż. Przemysław Oborski ZAiOS Zintegrowany system sterowania  nadrzędnego DCS firmy Yokogawa Celem pracy jest budowa nadrzędnego systemu sterownia procesem produkcyjnym w oparciu o platformę DCS firmy Yokogawa praca zarezerwowana na p. Arkadiusza Florka - gr. MD A0 31
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Praktyczna realizacja oprogramowania do rejestracji, analizy i archiwizacji pomiarów grubości powłok metalowych Celem projektu jest praktyczna realizacja oprogramowania umożliwiającego automatyczną rejestrację wyników pomiarów i ich analizę wg określonych wymagań oraz ich archiwizację. Pomiary grubości powłok metalowych wykonywane będą za pomocą miernika MiniTest 4100, wyposażonego w port szeregowy RS232C. Wolny
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Wykorzystanie analizy fraktalnej w badaniach przebiegów sygnałów elektrycznych Celem pracy jest:
- przegląd zastosowań analizy fraktalnej w badaniach wykresów wybranych wielkości zmiennych w czasie,
- opracowanie metodyki analizy fraktalnej charakterystyk napięciowo-prądowych wybranych typów spawarek
Wolny
dr inż. Paweł Cegielski ZIS Programowe systemy bezpieczeństwa robotów spawalniczych Przegląd i analiza zgromadzonej literatury przedmiotowej. Analiza stosowanych, programowych systemów bezpieczeństwa robotów spawalniczych (m.in. Kawasaki, Fanuc). Uruchomienie i badania programowych funkcji bezpieczeństwa na stanowisku z robotem Fanuc 0ib. Podsumowanie i wnioski. Marcel Kośmider 
dr inż. Paweł Cegielski ZIS Automatyzacja elektrolitycznego trawienia i polerowania spoin spawalniczych na stalach nierdzewnych i kwasoodpornych Analiza możliwości i ograniczeń automatyzacji procesów realizowanych pędzlem. Opracowanie koncepcji automatyzacji procesu elektrolitycznego trawienia i polerowania spoin spawalniczych na stalach nierdzewnych i kwasoodpornych, w tym: podawania płynów, kontroli stanu i wymiany narzędzi, trajektorii roboczej. Analiza wyników wolny
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO Maszyny do zgrzewania tarciowego Celem pracy jest przegląd literaturowy dotyczący maszyn przeznaczonych do zgrzewania tarciowego wolna
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO Sterowanie prędkością obrotową elektrowrzeciona Praca polega na przeglądzie możliwości sterowania prędkością obrotową elektrowrzeciona wolna
dr inż. Łukasz Morawiński ZOPiO Przegląd metod optycznego pomiaru struktury geometrii powierzchni Celem projektu jest przegląd metod optycznego pomiaru struktury geometrii powierzchni (SGP). Na SGP składa się chropowatość, falistość oraz wady powierzchni, które można zbadać przy wykorzystaniu pomiarów mikroskopowych. W projekcie należy opisać zasadę działania wybranych metod, a także wykazać ich wady oraz zalety. Wolny
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Kryteria pękania w modelowaniu numerycznym MES W ramach pracy przewidziano:
- zapoznanie się z zastosowaniem oprogramowania do modelowania opartego na MES (MSC.Marc, SimufactForming lub HyperXtrude),
- przegląd kryteriów pękania stosowanych w analizach numerycznych podczas projektowania konstrukcji i procesów technologicznych - założenia, uzyskiwanie danych materiałowych, itp.,
- przeprowadzenie szczegółowej analizy wybranych kryteriów mających zastosowanie w procesach kształtowania plastycznego (opis ograniczeń i zastosowań, sposoby uwzględniania wybranych cech materiału w modelu, itp.),
 
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Sterowanie napędem hybrydowym Praca dotyczy uruchomienia nowatorskiej maszyny dwuosiowej o napędzie złożonym z siłowników liniowych i siłowników piezoelektrycznych. Maszyna jest zmontowana i wyposażona. W obrębie pracy należy zaprojektować jej system sterowania w oparciu o środowisko LabView. Praca może być wykonywana przez dwóch Studentów. Wymagana jest duża samodzielność i praca w oparciu o kontakty z producentami komponentów.  
dr inż. Andrzej Nastaj ZPTS Badania temperatury tworzywa o niskim wskaźniku płynięcia przy wytłaczaniu z dozowaniem. Celem pracy jest dokonanie oceny wpływu temperatury tworzywa na przebieg wytłaczania z automatycznym dozowaniem.  
dr inż. Mariusz Fabijański ZPTS Metody przetwórstwa tworzyw biodegradowalnych. Celem pracy jest przedstawienie metod przetwórstwa tworzyw biodegradowalnych  
dr inż. Mariusz Tryznowski ZPTS Oprogramowanie oraz analiza przydatności panelu HMI w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Celem pracy jest analiza przydatności panelu HMI wraz z oprogramowaniem do PTS.  
dr inż. Mariusz Tryznowski ZPTS Automatyzacja w przetwórstwie tworzyw sztucznych w oparciu o środowisko projektowe TIA Portal  Celem pracy jest zbadanie możliwości środowiska projektowego TIA Portal w zastosowaniu do PTS.  
dr inż. Zbigniew Szymaniak ZPTS Projektowanie form wtryskowych Celem pracy jest przedstawienie metodyki projektowania form wtryskowych  oraz wykonanie na tej podstawie projektu formy na wybrany element tworzywowy  
           
Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
MD-MiBM
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status
prof. dr hab. inż. Jacek Garbarski  ZPTS Wpływ prędkości odkształcania na własności tworzyw w stanie stałym. Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia  wpływu  prędkości odkształcania na własności tworzyw w stanie stałym.  
prof. dr hab. inż. Jacek Garbarski  ZPTS Zagadnienia sieciowania w tworzywach reaktywnych. Celem pracy jest analiza zagadnienia reaktywności tworzyw polimerowych.   
prof. dr hab. inż. Jacek Garbarski  ZPTS Własności lepkosprężyste tworzyw polimerowych jako materiałów
    konstrukcyjnych.
Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia  związanego z lepkością matriałów polimerowych.  
dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński ZAiOS Nadzorowanie sytemu pomiarowego z wykorzystaniem metody MSA w operacji tokarskiej Dla wskazanej operacji procesu technologicznego należy dobrać narzędzie pomiarowe i dokonać analizy jego zdolności  
dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński ZAiOS Nadzorowanie sytemu pomiarowego z wykorzystaniem metody MSA w operacji frezarskiej Dla wskazanej operacji procesu technologicznego należy dobrać narzędzie pomiarowe i dokonać analizy jego zdolności  
dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski ZIS Modyfikacja urządzenia do zgrzewania ultradźwiękowego metali Zaprojektowanie i wykonanie elementów modyfikujących istniejące stanowisko do zgrzewania ultradźwiękowego metali, na podstawie dostarczonych założeń konstrukcyjnych.
Montaż wykonanych podzespołów do stanowiska i próba uruchomienia oraz weryfikacji działania.
Wolny
dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski ZIS Badania ultradźwiękowe złączy ze stopów miedzi i aluminium Przegląd stanu zagadnienia badań ultradźwiękowych złączy spawanych ze stopów midzi i aluminium.
Wykonanie wzorca do takich badań z odpowiedniego stopu.
Weryfikacja wzorca i przeprowadzenie badań istniejącego złącza.
Wolny
dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski ZIS Badania radiograficzne złączy spawanych obwodowych i płaskich Stan zagadnienia dotyczący badań radiograficznych złączy obwodowych na podstawie literatury i norm przedmiotowych.
Projekt manipulatora-uchwytu lampy RTG na stanowisku do badań złączy obwodowych i płaskich.
Wolny
dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski ZIS Spawanie ze wspomaganiem drganiami mechanicznymi implementowanymi śrutowaniem i akustycznie Stan zagadnienia dotyczący spawania z wprowadzaniem drgań mechanicznych. Wykonanie eksperymentów z udziałem drgań akustycznych i pochodzących ze śrutowania. Przeprowadzenie badań metalograficznych i wybranych cech mechanicznych uzyskanych powłok - złaczy. Analiza wyników i wnioski. Wolny
dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski ZIS Badania ultradźwiękowe złączy ze stopów aluminium Przegląd stanu zagadnienia badań ultradźwiękowych złączy spawanych ze stopów aluminium.
Wykonanie wzorca do takich badań z odpowiedniego stopu.
Weryfikacja wzorca i przeprowadzenie badań istniejącego złącza.
wolny
dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski ZIS Badania radiograficzne złączy spawanych obwodowych i płaskich Stan zagadnienia dotyczący badań radiograficznych złączy obwodowych na podstawie literatury i norm przedmiotowych.
Projekt manipulatora-uchwytu lampy RTG na stanowisku do badań złączy obwodowych i płaskich.
wolny
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Analiza naprężeń własnych na podstawie obrazu mikrostruktury
Celem pracy jest ocena możliwości modelowania naprężeń na poziomie struktury materiału za pomocą oprogramowania OOF2. Zakres pracy obejmuje zapoznanie się z oprogramowanie OOF2 (tylko system Linux lub Mac OSX) oraz budowa modelu wybranej mikrostruktury i jej analiza pod kątem stanu naprężeń wolny
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Analiza porównawcza rozkładu temperatury w natryskanych powłokach metalowych na podłożu ceramicznym Celem pracy jest analiza porównawcza rozkładu temperatury w wybranych powłokach metalowych naniesionych termicznie na podłoże ceramiczne. Badanie prowadzone mają być w oparciu o metodę elementów skończonych. wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński  ZOPiO Metody modelowania tarcia suchego Przedmiotem pracy jest analiza literaturowa zagadnienia występowania tarcia suchego w układach mechanicznych oraz omówienie metod doświadczalnych jego wyznaczania, zależności od różnych czynników, wpływu na zjawiska drgań oraz metody komputerowego modelowania drgań.  wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński  ZOPiO Modelowanie i sterowanie drganiami  belek sprężystych  Przegląd literaturowy zagadnień drgań belek.  Opracowanie programu z wykorzystaniem metody elementu skończonego do modelowania drgań belek sprężystych oraz optymalny dobór parametrów belek ze względu na zadane kryteria.  wolny
dr hab. inż. Andrzej Myśliński  ZOPiO Rekonstrukcja obiektu technicznego na podstawie wyników skanowania przestrzennego. Przedmiotem pracy jest zapoznanie się z algorytmami rekonstrukcji obrazów w oparciu o dane z chmury punktów oraz zaimplementowanie programu komputerowego do rekonstrukcji drzewa albo wyrobu z gliny.  wolny
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Konstrukcja przyrządu do kształtowania wyrobu metalowego przeprowadzenie analizy procesu kształtowania, do którego realizacji przeznaczony jest projektowany przyrząd - http://lolejnik.eta.pl/ss/DYPL/tematy%20PRAP%202011%20zima.pdf    
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Analiza procesu wykonania wyrobów metalowych o określonym kształcie rozważania technologiczne (zakres obróbka plastyczna), mające na celu opracowanie optymalnego przebiegu kształtowania na zimno wyrobów metalowych o określonym kształcie - http://lolejnik.eta.pl/ss/DYPL/tematy%20PRAP%202011%20zima.pdf   
dr hab. inż. Lech OLEJNIK ZOPiO Kształtowanie wyrobów metalowych w cyklu zautomatyzowanym Asystowanie przy wykonywaniu operacji kształtowania na maszynach ze sterowaniem PLC/HMI.  Obsługa oprzyrządowania technologicznego  - http://lolejnik.eta.pl/ss/DYPL/tematy%20PRAP%202011%20zima.pdf   
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS jak dla Kierunku Automatyka i Robotyka jak dla Kierunku Automatyka i Robotyka  
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Technologia  i programowanie obróbki pokrywy korpusu Modelowanie geometryczne. Technologia, programowanie i symulacja obróbki w systemie CAM. Damian Suwała
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Technologia  i programowanie obróbki pokrętła wirnika Modelowanie geometryczne. Technologia, programowanie i symulacja obróbki w systemie CAM. Maja Kopacz
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Technologia  i programowanie obróbki tulei Proces technologiczny tulei. Modelowanie i symulacja oprzyrządowania tokarki CNC. Programowanie obróbki w CAM. Sławomir Korzeniewski
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Technologia  i programowanie obróbki płyty uchwytu Proces technologiczny płyty. Programowanie i symulacja obróbki w CAM. Porównanie programowania przy pomocy funkcji standardowych i z wykorzystaniem FBM. Jakub Sury
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Technologia  i programowanie obróbki łącznika Proces technologiczny tulei. Modelowanie i symulacja oprzyrządowania tokarki CNC. Programowanie obróbki w CAM. Jacek Tokarski
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Narzędzia parametryzacji w modelowaniu i technologii kół zębatych. Szczegóły tematu do uzgodnienia. Piotr Nurczyk
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Temat do uzgodnienia Technologia i programowanie obróbki. Modelowanie uchwytów obróbkowych. Przemysław Kurek
dr inż. Jarosław Grześ ZIS Regula mieszanin w analizie fraktalnej W ramach pracy należy dokonać przeglądu postaci reguły mieszanin i przeprowadzić analizę możliwości ich powiązania z elementami analizy fraktalnej. Wolny
dr inż. Jerzy Jakubowski ZIS Badania własności wybranych lutów wysokotemperaturowych.   Przemysław Połaski Praca przejściowa 
dr inż. Jerzy Jakubowski ZIS Napawanie regeneracyjne narzędzi,   Paweł Dylewski-Praca przejściowa mgr.
dr inż. Mariusz Bober ZIS Struktura napawanych plazmowo kompozytowych powłok Ni-MoC Celem pracy jest przygotowanie próbek oraz przeprowadzenie badań kompozytowych powłok Ni-MoC napawanych plazmowo. Badania te będą obejmowały obserwacje makro i mikroskopowe oraz pomiary mikrotwardości. Wolny
dr inż. Mariusz Bober ZIS Badania mikroskopowe kompozytowych powłok Ni-VC Celem pracy jest przygotowanie próbek oraz przeprowadzenie badań kompozytowych powłok Ni-VC napawanych plazmowo. Badania te będą obejmowały obserwacje makro i mikroskopowe oraz pomiary mikrotwardości. Wolny
dr inż. Mariusz Bober ZIS Badania napawanych plazmowo warstw ze stopu kobaltu Celem pracy jest przygotowanie próbek oraz przeprowadzenie badań napawanych plazmowo warstw na bazie kobaltu. Badania będą obejmowały obserwacje makro i mikroskopowe, pomiar wielkości geometrycznych i współczynnika wymieszania. Wolny
dr inż. Paweł Cegielski  ZIS Prowadzenie przewodów technologicznych zasilających efektory robotów przemysłowych Analiza systemów prowadzenia i odciążania przewodów technologicznych zasilających efektory robotów przemysłowych - spawalniczych. Projekt (opcjonalnie instalacja i uruchomienie) systemu prowadzenia i odciążania dla robota Fanuc 0iB w oparciu o szyny rolkowe i balansery linkowe. wolny
dr inż. Paweł Cegielski  ZIS Spawanie MIG/MAG z niestandardową  polaryzacją elektrody Analiza urządzeń do spawania MIG/MAG z odwróconą polaryzacją elektrody. Analiza efektów technologicznych spawania z odwróconą polaryzacją MIG/MAG. Opcjonalnie = próby spawania na stanowisku eksperymentalnym lub badania spoin (napoin). Podsumowanie i wnioski. wolny
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO Obróbka plastyczna metali ultradrobnoziarnistych Celem pracy jest wskazanie możliwości i ograniczeń w wykorzystaniu metali ultradrobnoziarnistych (UFG) w obróbce plastycznej wolna
dr inż. Cezary Jasiński ZOPiO Produkcja materiału UFG Celem pracy jest opisanie procesu wytwarzania materiałów ultradrobnoziarnistych (UFG) wolna
dr inż. Łukasz Morawiński ZOPiO Przegląd metod wytwarzania materiałów UFG Celem projektu jest przegląd metod wytwarzania materiałów o ultra drobnym ziarnie (UFG - Ultra-Fine Grained) wolny
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Analiza zależności parametrów procesu nitowania bezotworowego na jakość połączenia. Zapoznanie się z procesami łączenia mechanicznego: nitowanie bezotworowe - SPR, clinching. Zestawienie istotnych parametrów procesu łączenia. Opracowanie schematu zależności parametrów procesu nitowania na wybrane cechy uzyskanego  połączenia.  
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Budowa bazy danych do modelowania procesów mechanicznego łączenia blach. Zapoznanie się z procesami łączenia mechanicznego: nitowanie bezotworowe - SPR, clinching. Analiza oprogramowania opartego na MES pod kątem koniecznych danych do modelowania. Zebranie danych - materiałowych i geometrycznych - do budowy bazy danych na potrzeby symulacji procesów łączenia blach. Analiza możliwości utworzenia jednej bazy danych dla nitowania bezotwotrowego i klinczowania. Utworzenie bazy danych do numerycznego modelowania procesów mechanicznego łączenia z możliwością jej rozszerzania.  
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Stanowisko do nanostrukturyzacji w warunkach mikroobróbki plastycznej Praca konstrukcyjno eksperymentalna. Uruchomienie procesu nanostrukturyzacji. To znaczy zestawienie procesu z istniejących elementów z ewentualnymi poprawkami.  
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Wykorzystanie szkieł metalicznych w procesach mikroobróbki plastycznej. Praca eksperymentalno-modelowa (MES)  
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Wpływ drgań ultradźwiękowych na proces mikrwytłaczania Praca eksperymentalno-modelowa (MES}  
dr inż. Andrzej Nastaj  ZPTS Badania temperatury tworzywa o wysokim wskaźniku płynięcia przy wytłaczaniu z dozowaniem Celem pracy jest przedstawienie metodyki projektowania form wtryskowych oraz wykonanie przykładowego projektu formy na wybrany element tworzywowy.  
dr inż. Mariusz Fabijański ZPTS Metody badań właściwości mechanicznych materiałów polimerowych Celem pracy jest przedstawienie metod badań właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych oraz wykonanie wybranych badań  
dr inż. Mariusz Fabijański ZPTS SolidWorks w projektowaniu narzędzi przetwórstwa tworzyw sztucznych Celem pracy jest wykonanie projektu wybranego narzędzia do przetwórstwa tworzyw na podstawie systemu Solidworks.  
dr inż. Mariusz Tryznowski ZPTS Przemysłowe sieci komunikacyjne stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych Celem pracy jest przedstawinie możliwości zstosowań sieci komunikacyjnych w PTS.  
mgr inż. Beata Skowrońska ZIS Stabilność termiczna ultradrobnoziarnistej stali 316L  Celem pracy jest ocena wpływu podwyższonych wartości temparatury na zmiany struktury materiału. Zakres pracy obejmuje:
- przeprowadzenie badań doświadczalnych, polegających na wygrzewaniu próbek w określonych warunkach;
-wykonanie badań mikroskopowych próbek;
wolny
mgr inż. Beata Skowrońska ZIS Badanie wpływu cyklu cieplnego na strukturę ultradrobnoziarnistej stali 316L  Zakres pracy obejmuje: - badania doświadczalne w celu oceny wpływu maksymalnej temperatury na zmiany struktury materiału;
- badania metalograficzne próbek;
wolny
mgr inż. Beata Skowrońska ZIS Wpływ obróbki ciepnej na własciwości mechaniczne stali ultradrobnoziarnistej 316L Zakres pracy obejmuje przeprowadzenie badań mikrotwardości oraz próby wytrzymałościowe. wolny
mgr inż. Kamila Buziak ZPTS Badanie właściwości reologicznych tworzyw polimerowych Celem pracy jest opracowanie charakterystyki reologicznej wybranego tworzywa polimerowego.  
mgr inż. Kamila Buziak ZPTS Badanie przepływu tworzywa w reometrze kapilarnym Celem pracy jest analiza teoretyczno-doświadczalna przepływu ciśnieniowego w reometrze kapilarnym.  
           
Tematy nie ujęte w tabelach a wydane/uzgodnione/proponowane
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy Opis Status Rodzaj pracy Grupa
dr hab. inż. Adam Rogowski ZAiOS System automatycznego generowania programów sterujących robotem lakierniczym Dokonać literaturowego przeglądu metod programowania robotów realizujących prace lakiernicze.
Zapoznać się z dokumentacją robota wskazanego przez prowadzącego pod kątem możliwości programowania off-line.
Opracować założenia komputerowego systemu automatycznego generowania programu sterującego robotem na podstawie opisu geometrii powierzchni lakierowanej.
Wykonać oprogramowanie służące do generowania i uruchamiania programu sterującego robotem.
Paulina Żelazko    
dr hab. inż. Adam Rogowski ZAiOS System zdalnego sterowania robotem FANUC LRMate Dokonać przeglądu literaturowego metod zdalnego sterowania robotami, ze szczególnym uwzględnieniem robotów przemysłowych.
Zapoznać się z dokumentacją robota Fanuc LRMate. Opracować założenia oraz strukturę systemu zdalnego sterowania robotem.
Wykonać oprogramowanie służące do zdalnego uruchamiania w układzie sterowania robota  dowolnej sekwencji instrukcji sterujących.
Utworzyć model geometryczny i kinematyczny robota dla potrzeb symulacji. 
Krzysztof Bieliszczuk    
dr hab. inż. Dariusz Golański ZIS Napawanie plazmowe stopów NiCr Celem pracy jest ocena możliwości napawania plazmowego cienkich warstw ze stopów NiCr wolny PP -
dr inż. Adam Zalewski ZAiOS Transfer technologii między różnymi systemami CAM Praca realizowana przy okazji projektu Cybertech. rezerwacja tematu student Marek Chłopek. Praca w trakcie realizacji PDM  
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS Skaner 3D   Artur Kampczyk PDM  
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS Układ sterowania dla Internetu Rzeczy   Dawid Wit PDM  
dr inż. Mirosław Nejman ZAiOS do ustalenia   Krzysztof Gwiazda PDM  
dr inż. Tadeusz Rudaś ZAiOS Proces technologiczny podstawy uchwytu obróbkowego Model geometryczny części. Proces technologiczny i programowanie obróbki w systemie CAM. Model uchwytu składanego. Paweł Kosieradzki   IZ-MT-71
dr inż. Jerzy jakubowski ZIS Zjawisko bocznikowania prądu i skutki w procesie zgrzewania oporowego.   p.Beata Chromińska PDM ID-IO 72
dr inż. Jerzy jakubowski ZIS Badania korozji naprężeniowej wybranych połączeń lutowanych.   p.Alexandra Sowa PDI ID-IO 71
dr inż. Jerzy jakubowski ZIS Modyfikacja powierzchni poprzez natryskiwanie powłok kompozytowych metodą naddzwiękową.   p.Magdalena Tarapata PDI ID-IO 71
dr inż. Jerzy jakubowski ZIS Modyfikacja powierzchni poprzez natryskiwanie powłok kompozytowych metodą naddzwiękową.   p. Natalia Boćkowska PDI ID-IO 71
dr inż. Jerzy jakubowski ZIS Badania własności wybranych detali wytwarzanych metodami metalurgii proszków.   p.Paweł Antoniuk PDI IZ-MO71
dr inż. Mariusz Bober ZIS do uzgodnienia   Dylewski Michał PPM MZ-MK
dr inż. Paweł Cegielski ZIS Analiza bezobsługowych systemów spawania zrobotyzowanego. Projekt koncepcyjny stanowiska eksperymentalnego Przegląd i analiza zgromadzonej literatury przedmiotowej. Analiza bezobsługowych systemów spawania zrobotyzowanego z uwzględnieniem ich wad i zalet. Projekt (koncepcyjny) stanowiska badawczego i edukacyjnego jako nakładki na stanowisko z robotem Fanuc 0ib. Podsumowanie i wnioski. Piotr Polkowski PPM MZ-MK-42
               
               
               
prof. dr hab. inż.
GPEM dr hab. inż.
Tytuł naukowy/stopień Imię Nazwisko Zakład Temat pracy dr inż.
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Microforming and utilization of metallic glasses mgr inż.
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Ultrasonic assistants in material micro-processing
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Material micro-processes at elevated temperature
dr inż. Wojciech Presz ZOPiO Flexible stand for microforming at elevated temperature ZAiOS
dr inż. Robert Cacko ZOPiO Analysis of the lock manufacturing inaccuracy impact on the strength of special steel profile consoles ZIS
        ZPTS